Το Σωματείο Επαγγελματιών Αφήγησης Ιστόρησης Ελλάδας διοικείται προς το παρόν, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του κείμενο, από εννιαμελές διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από 7 τακτικά μέλη και 2 προστατευόμενα μέλη.

Σύντομα και με βάση το νέο καταστατικό του Σωματείου, θα υπάρξουν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο αντιπροσώπευσης.
ΔΣ ΣΕΠΑΦΙ

Πρόεδρος: Βιολέττα Σολιδάκη-Φλουκαράκη
Αντιπρόεδρος: Ιφιγένεια Κακριδώνη
Γραμματέας: Ελεάνα Χατζάκη
Ταμίας: Ανεζούλα Κατσιμπίρη
Έφορος Ευρωπαϊκών, Διεθνών και Εντόπιων Προγραμμάτων: Ειρήνη Νικολακοπούλου
Έφορος Επικοινωνίας με Ομοειδή και Συναφή Σωματεία: Γεωργία Χαϊκάλη,
Έφορος Εκδηλώσεων: Μαριάννα Γκουσδουβά,
Έφορος Εκδόσεων και Αρχείου: Κυριακή Κυριακουλέα